Nederlands   English   Français   
EQ-investigations wordt ingeschakeld voor diverse onderzoeksopdrachten in en rond bedrijven.

Controle tijdsgebruik van medewerker
Personeelscontrole heeft ondermeer betrekking op mogelijke fraude rond het tijdsgebruik van een werknemer binnen en buiten de bedrijfsmuren.
√Men gebruikt de werktijd om een eigen, clandestiene handel uit te bouwen.
√Een buitendienstmedewerker meldt dat het erg druk is. U krijgt tegenovergestelde signalen en merkt dat er veel overuren gemaakt worden zonder duidelijk aanwijsbare reden.
√Een vertegenwoordiger wil geen duidelijkheid geven over de voortgang van zijn werk en bezoekt plaatsen / regio's die niets met de job te maken hebben.
√Een ervaren personeelslid is geregeld (of onwettig) afwezig en is bezig met een andere kostwinning. Er is sprake van sociale fraude.
 
Infiltratie op de werkvloer, omwille van grensoverschrijdend gedrag
Er is een acute of chronische situatie van pesten op het werk.  De pesterijen zijn subtiel en kunnen amper gedetecteerd worden.  De werksfeer is allesbehalve waardoor trouwe medewerkers hun motivatie verliezen. De omzet daalt zienderogen.
 
Oplichting & oneerlijke concurrentie
√Er is een ernstig vermoeden van fraude en oplichting binnen of buiten het bedrijf (bijv. diefstal).
√Iemand geeft vertrouwelijke of onjuiste informatie door aan concurrenten en klanten. Er ontstaat een vertrouwensbreuk en een dalend omzetcijfer.
√Een medewerker treedt uit dienst en overtreedt het niet-concurrentiebeding.
√Een oplichter verkoopt uw goederen op de zwarte markt, tegen een spotprijs.
√Er zijn casussen bekend inzake buitensporige uitgaven met creditcard door medewerkers, heling van bedrijfsgoederen, boekhoudkundige fraude,...

Mystery shopping & testaankopen
Een bedrijf verneemt een klacht over haar dienstverlening.  EQ-investigations kan langsgaan als "mystery guest" en onopvallende observaties verrichten. Op die manier krijgt u een objectief zicht op de kwaliteit van uw dienstverlening.

Pre-employmentscreening
Een bedrijf zoekt een kandidaat voor een kaderfunctie. Men vraagt een antecedentenonderzoek over een sollicitant, die refereert naar een indrukwekkende carrière.
 
Solvabilteitsonderzoek
Een ondernemer overweegt om een vennootschap op te richten met een zakenpartner.  Hij wenst zich beter te informeren over zijn toekomstige zakenpartner, die beweert erg vermogend en ambitieus te zijn.

Deze opsomming is niet limitatief.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer inlichtingen.
© EQ-Investigations 2018 ​