Nederlands   English   Français   
F.A.Q.

1. Welke onderzoeksopdrachten worden vermeld in de wet tot regeling van het beroep van privédetective?

(cfr. wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective {B.S., 02.10.1991}, gewijzigd door de wet van 30 december 1996)

Vraag steeds naar de identificatiekaart van de privédetective wanneer u hem/haar voor het eerst ontmoet. Naam en bedrijfsnummer van zaakvoerster EQ-investigations wordt tijdens ons eerste telefonisch contact meegedeeld. Een vergunde privédetective kan de volgende zaken onderzoeken:
  • opsporen van verdwenen personen, verloren of gestolen goederen
  • inwinnen van informatie omtrent de burgerlijke staat, gedrag, moraliteit en de vermogenstoestand van personen
  • verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen , of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van conficten

  • bedrijfsspionage
Bekijk deze webpagina als u meer details wenst over de wettelijk toegelaten onderzoekdomeinen: vigilis

2. Is een privédetective een dubieus figuur met allerlei vermommingen?

Neen, wij zijn gewone mensen net zoals u. Een privédetective gedraagt zich discreet, zet geen masker op, volgde een intensieve opleiding bij een erkend opleidingsinstituut en doorloopt bijscholing. Het beroep van privédetective is een wettelijk erkend, beschermd beroep. Men houdt zich strikt aan de discretieplicht wat inhoudt dat vertrouwelijkheid en zwijgplicht een noodzaak is. Aarzel niet om een kennismakingsgesprek met EQ-investigations te voeren, zodat eventuele misverstanden uitgeklaard worden. Samen overlopen we pro-actief alle details uit onze schriftelijke overeenkomst.

3. Kan een ervaren privédetective kant en klare klussen afleveren in een mum van tijd?

U kent waarschijnlijk het beeld van een speurneus uit een tv-serie die alle onmogelijke mysteries oplost na 45 minuten, met 200 % resultaat en een "happy end". Dit beeld staat ver van de realiteit want het leven steekt vol veranderende omstandigheden. Soms neemt het onderzoek onverwachte wendingen aan. EQ-investigations doet al het mogelijke om de waarheid aan het licht te brengen. We beloven niet het onmogelijke. Dankzij onze samenwerking met experts, zijn er heel wat mogelijkheden en openingen. U kan erop rekenen dat de inhoud van uw verhaal en het onderzoek geheim blijft. Wij zijn het gewoon om delicate en zeer vertrouwelijke zaken te behartigen, zonder een oordeel te vellen.

4. Zijn alle bewijzen geldig voor de rechtbank?

Elke privédetective dient de wet tot regeling van het beroep van privédetective van 19 juli 1991 te respecteren. Men moet zich overigens ook houden aan diverse wetten, namelijk de wet op de privacy, de wet op de elektronische communicatie, het strafwetboek, arbeidsrecht,… . Het privéleven van burgers wordt zowel op diverse wijzen beschermd. Denken we bijv. aan inbreuken op de regels mbt. bespieden van burgers, het verbod op het inwinnen van bepaalde privacygevoelige informatie en beperkingen inzake middelen en methoden en Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Wanneer een privédetective ongeoorloofde onderzoeksdaden stelt, wordt het bewijsmateriaal afgewezen. EQ-investigations streeft steeds naar een rechtsgeldig verslag voor de rechtbank. Vooraf overlopen we de mogelijkheden, beperkingen en zoeken we naar haalbare alternatieven. We verkiezen realiteit & eerlijkheid boven schijnbare “mirakels”.
© EQ-Investigations 2018