Nederlands   English   Français   
EQ-investigations heeft de nodige expertise opgebouwd inzake consultancy aan particulieren.

Onderzoek naar tijdsgebruik van kind(eren) of familieleden
We voeren een discreet onderzoek omwille van uw bezorgdheid over een betekenisvol familielid (bijv. kind loopt geregeld weg, of vermoeden van druggebruik, of dubieuze vriendenkring).

Onderzoek naar de daden van uw (ex-)huwelijkspartner
We zoeken naar elementen die wijzen op een onherstelbare breuk van het huwelijk.  Concreet gaat het over de duurzame ontwrichting van huwelijk (bijv. met feiten van overspel, gokken,…).

Achterhalen verblijfsadres
Een betrokkene uit uw privé-leven vertrekt opeens en u bent de gedupeerde. Er moet nog vanalles geregeld worden dus u hebt er alle baat bij dat deze persoon teruggevonden wordt. 
Een andere illustratie is domiciliefraude of leugens omtrent de werkelijke verblijfplaats.

Screening van naleving juridische afspraken na echtscheiding
We starten ook onderzoeken omtrent hoederecht, omgangsrecht, alimentatie, onderhoudsbijdrage en verblijfplaats van de ex-echtgenoot.
Men beweert bijvoorbeeld dat de regeling rond het omgangsrecht van de kinderen correct nageleefd wordt. U verneemt echter dat uw kind door een onbekend persoon opgehaald wordt na school.

Screening van betekenisvolle personen
EQ-investigations is gemandateerd om moraliteitsonderzoeken te verrichten.  Een "background-screening" resulteert in een professioneel, legaal verslag over de achtergrond, handel en wandel van een relevante betrokkene uit uw privé- of werksituatie.  Denken we bijvoorbeeld aan het screenen van een potentiële huurder of een voorhuwelijksonderzoek.
EQ-investigations gaat ook op zoek naar betekenisvolle personen (bijv. opsporen van erfgenaam).


Deze opsomming is niet limitatief.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer inlichtingen.
 
© EQ-Investigations 2018