Nederlands   Français   
EQ-investigations heeft de nodige expertise opgebouwd inzake consultancy aan particulieren.

Onderzoek naar tijdsgebruik van kind(eren) of familieleden
We voeren een discreet onderzoek omwille van uw bezorgdheid over een betekenisvol familielid (bijv. kind loopt geregeld weg, of vermoeden van druggebruik, of dubieuze vriendenkring).

Onderzoek naar de daden van uw (ex-)huwelijkspartner
We zoeken naar elementen die wijzen op een onherstelbare breuk van het huwelijk.  Concreet gaat het over de duurzame ontwrichting van huwelijk (bijv. met feiten van overspel, gokken,…).
We starten ook onderzoeken omtrent hoederecht, onderhoudsbijdrage en uitkering tussen ex-echtgenoten.

Achterhalen verblijfsadres
Een betrokkene uit uw privé-leven vertrekt opeens en u bent de gedupeerde. Er moet nog vanalles geregeld worden dus u hebt er alle baat bij dat deze persoon teruggevonden wordt. 
Een andere illustratie is domiciliefraude of leugens omtrent de werkelijke verblijfplaats.

Screenen van naleving bezoekrecht
Men beweert dat het bezoekrecht van de kinderen correct nageleefd wordt maar u vermoedt dat er iets niet klopt.
U vermoedt dat uw kind na school opgehaald wordt door een vreemde in plaats van de (groot)ouder.

Screenen van personen
EQ-investigations is gemandateerd om moraliteitsonderzoeken te verrichten.  Zo'n "background-screening" resulteert in een professioneel, legaal verslag over de achtergrond, handel en wandel van een relevante betrokkene uit uw privé- of werksituatie.  Denken we bijvoorbeeld aan het screenen van een potentiële huurder of een voorhuwelijksonderzoek.
EQ-investigations gaat ook op zoek naar betekenisvolle personen (bijv. opsporen van erfgenaam).


Deze opsomming is niet limitatief.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer inlichtingen.
 
© EQ-Investigations 2018